Send dit bidrag til Kursistbladet


Sådan får du dit bidrag i Kursistbladet

  • Din Info
  • Upload
  • Tilladelser


Næste Kursistblad udkommer Oktober 2021.
Tema: Onlineundervisning
Deadline for bidrag 17. September 2021.

Arkiv

Her kan du finde gamle udgaver af Kursistbladet


Kursistbladet 52 – Online-undervisning

Kursistbladet 52 – Udskudt

Kursistbladet 52 – Udskudt

Kursistbladet 51 – Mit drømmejob

Kursistbladet 50 – Familie og venner

Kursistbladet 49 – Kulturforskelle

Kursistbladet 49 – Udskudt

Kursistbladet 48 – Uddannelse

Kursistbladet 47 – Dansk Sprog

Kursistbladet 46 – Litteratur

Kursistbladet 45 – Sport

Kursistbladet 44 – Fælleskab

Kursistbladet 43 – Børn

Kursistbladet 42 – Apps

Kursistbladet 41 – Ferie

Kursistbladet 40 – Musik

Kursistbladet 39 – Natur

Kursistbladet 38 – Fritid

Kursistbladet 37 – Job

Kursistbladet 36 – Mad

Kursistbladet 35 – Traditioner

Kursistbladet 34

Kursistbladet 33

Kursistbladet 32

Kursistbladet 31

Kursistbladet 30

Kursistbladet 29

Kursistbladet 28

Kursistbladet 27

Kursistbladet 26

Kursistbladet 25

Kursistbladet 24

Kursistbladet 23

Kursistbladet 22

Kursistbladet 21

Kursistbladet 20

Kursistbladet 19

Kursistbladet 18

Kursistbladet 17

Kursistbladet 16

Kursistbladet 15

Kursistbladet 14

Kursistbladet 13

Kursistbladet 12

Kursistbladet 11

Kursistbladet 10

Fakta om Kursistbladet

  • Kursistbladet er et magasin af og for kursister på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK).
  • Kursistbladet produceres af ansatte ved VSK, med hjælp fra en frivillig redaktion bestående af kursister fra VSK.
  • Kursistbladets indhold består dels af kursistproducerede tekster og billeder, som indsendes via Kursistbladets hjemmeside (https://kursistbladet.dk), dels af indhold som produceres af redaktionen og VSK’s samarbejdspartnere.
  • Den frivillige redaktions opgave er at planlægge, producere og kuratere indhold til bladet – herunder at læse korrektur for slåfejl og meningsforstyrrende formuleringer i bladets tekster, samt hjælpe til med produktion og distribution af bladet.
  • Kursistbladet udkommer 4 gange om året i et oplag på 650 eksemplarer, som distribueres på VSK’s afdelinger i Glostrup, Ballerup og Amager.
  • Bladet distribueres desuden digitalt via VSK’s hjemmeside, Facebooksider og intranet.