Kursistbladets indhold skal være brugbart for VSK’s kursister – For eksempel ved at hjælpe med at finde gode værktøjer og teknikker til brug i sprogundervisning, ved at videregive relevante ’tips & tricks’ til Kursistbladets læsere vedr. at leve i Danmark, og ved at gøre opmærksom på relevante tilbud som rækker ud over VSK’s kerneområde.