Kursistbladets indhold skal styrke en følelse af fællesskab omkring dét at være kursist på VSK – For eksempel ved at fortælle om arrangementer og begivenheder, hvor VSK’s kursister kan møde hinanden og have en fælles oplevelse, ved at fortælle om grupper af kursister som har oplevet noget sammen og ved at fortælle om emner som vedrører VSK’s kursister bredt.