Hvert nummer af Kursistbladet har et tema, som tegner de overordnede rammer for det redaktionelle indhold, og som kan fungere som inspiration for dit bidrag.
Bidrag som forholder sig til temaet prioriteres over ikke-temarelevant indhold.
Bidrag fra kursister prioriteres over andet indhold.
Endelig prioriteres bidrag, som lever op til Kursistbladets værdier
Tekstlængde (min. 400 tegn) og samspil med andet indhold i bladet, samt originalitet i forhold til tidligere bragt indhold spiller også ind i prioriteringen.

Derudover er der følgende krav til bidragene:
Bidrag skal være på dansk.
Vi lægger ikke spalteplads til hadefuldt indhold.
Vi lægger ikke spalteplads til tekster, redaktionen ikke forstår.